KANCELÁŘ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

 

Insolvenční řízení je poměrně složitý proces, ve kterém se prolínají ekonomické, daňové a právní aspekty. Právě těmto potřebám musí odpovídat vzdělání, vědomosti a zkušenosti insolvenčního správce.

Ke zvládnutí insolvenčních řízení s vysokou náročností je zapotřebí rovněž odpovídající administrativní a technické zázemí s kvalitním softwarovým vybavením pro zpracování insolvenční agendy k dosažení potřebných výstupů. Kancelář insolvenčního správce je proto v případě potřeby rozšiřována o další spolupracovníky z řad advokátů, daňových poradců a účetních specialistů.

 

Nabízíme právní poradenství se zaměřením na insolvenci, které nevychází z pouhých teoretických znalostí, ale z řádně vykonávané praxe v souladu s aktuální judikaturou.